Video Recorded Sermons

 

                           John McCord     

            The Distinctive Mark of A Christian

                             April 5, 2020

                            John 13:34-35

 

 

                           John McCord  

                 Prayer for the Communion

                           April 5, 2020

 

 

                        John McCord

                   God is Our Fortress

                      March 29, 2020

 

 

 

                         John McCord

                   Prayer for Communion

                       March 29, 2020

 

                        John McCord

                     Christ Over Crisis

                      March 22, 2020